Lekarz rodzinny (medycyny rodzinnej)

Medycyna rodzinna to dział medycyny, który zajmuje się profilaktyką zdrowotną, diagnozowaniem i leczeniem wszystkich członków rodziny. Lekarz rodzinny (lekarz medycyny rodzinnej) obejmuje kompleksową opieką medyczną zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Lekarz medycyny rodzinnej zajmuje się następującymi obszarami:

      • koordynowaniem opieki zdrowotnej pacjenta – uporządkowuje i organizuje drogę leczenia i profilaktyki
      • procesem konsultacji (szerokim) – udzielanie rad, wystawianie opinii na temat ogólnego stanu zdrowia, kierowanie do specjalistów
      • rozwijaniem personalnego podejścia do pacjenta, uwzględniając jego rodzinę i środowisko
      • stawianiem diagnozy i podejmowaniem decyzji z nią związanych
      • długotrwałą opieką pacjenta
      • prowadzeniem pacjentów z ostrymi i przewlekłymi chorobami
      • promowaniem zdrowego stylu życia
      • zdrowiem lokalnej społeczności

Nasi Specjaliści:

  • dr n. med. Tomasz Majewski (Internista, Specjalista chorób tarczycy)
  • lek. Maria Biła